Feng Shui w ogrodzie

 

 

U podstaw idealnego świata, którego symbolem w wielu kulturach jest ogród, leży harmonia. Kształtowanie przestrzeni według feng shui polega na odsłanianiu tej harmonii lub usuwaniu dysharmonii. Zasady tej starożytnej sztuki powstały w wyniku obserwacji natury i rozumienia znaczenia rządzących nią praw. Jeżeli staramy się żyć w zgodzie z nimi, zostaniemy nagrodzeni pomyślnością i dostatkiem. 

    Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że są miejsca, w których zawsze czujemy się doskonale, i takie, gdzie wydaje nam się, jakby „opuściła nas energia. Wiedza na temat wpływu otoczenia na samopoczucie człowieka pojawiła się już ponad 2000 lat temu w starożytnych Chinach. Oparta na I-Cingu (Księdze Przemian) wyroczni opisującej cykle przepływu podstawowej energii, będącej źródłem wszelkiego życia, przyjęła nazwę feng shui, co oznacza Wiatr i Woda. Woda i powietrze w przyrodzie znajdują się w ciągłym ruchu. Kształtują powierzchnię Ziemi i utrzymują nasze organizmy przy życiu.
    Podobna wiedza pojawiła się na terenach dzisiejszej Europy wśród Celtów mniej więcej równolegle z chińską feng shui i nosiła nazwę geomancji. Wiedza ta przepadła w czasach racjonalistycznego naporu oświecenia. Jej pozostałością są budowle kultury megalitycznej: kamienne kręgi, menhiry i dolmeny oraz znana wielu Europejczykom radiestezja. Feng shui zaś, z równą skutecznością tępiona w dobie rewolucji kulturalnej Mao Tse Tunga przetrwała głównie w chińskich dzielnicach miast Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dzisiejszą wielką modę na feng shui zawdzięczamy New Age, z jego zaprzeczeniem racjonalizmowi i poszukiwaniami nowego Paradygmatu Intuicji.
    Według feng shui miejsce, w którym żyjemy i z którym się utożsamiamy, jest odbiciem nas samych. Nasze cechy charakteru, zalety i słabości znajdują swoje odzwierciedlenie w przestrzeni naszego mieszkania i ogrodu. Orientacja domu względem kierunków geograficznych, elementy budujące przestrzeń ogrodu, rośliny i mała architektura, w subtelny sposób wpływają na naszą podświadomość, kształtując zachowania i wywierając sprawczy wpływ na jakość naszego życia.

Na czym to polega?
    Człowiek otrzymał od Opatrzności wielki dar, jakim jest zdolność kreacji. Myślami przywołuje wielkie idee, by potem wprowadzać je w życie. Niestety, nie tylko wielkie i szczytne pomysły mają możliwość materializowania się. Każda ludzka myśl, nawet pozornie nieistotna, przeradza się w materię. W ten sposób tworzymy nasz świat, w którym żyjemy i nie zawsze bywa on idealny.
    Dzieje się tak dlatego, że wszystko, co nas otacza przedmioty, rośliny, zwierzęta, ludzie i ich myśli są energią. Przekonał nas o tym genialny Albert Einstein, tworząc formułę E = mc2. Tę energię xsianshengowie chińscy mistrzowie feng shui, nazywają ci kosmicznym oddechem. Ci wypełnia cały wszechświat, a fragment przestrzeni, przez który nie przepływa, jest martwy. Eksperci feng shui odnajdują takie miejsca i likwidują blokady energii, ukierunkowując ją we właściwy sposób. Sztuka ta dlatego właśnie nazywana bywa akupunkturą przestrzeni stosowane w niej zabiegi i remedia są analogiczne do stymulowania przepływu energii w ciele chorego za pomocą igieł

Sha ci, czyli zatruta strzała
   Urządzając ogród musimy sprawić, aby posadzone drzewa i krzewy, kształt rabat kwiatowych, układ ogrodowych wnętrz i wytyczone drogi zapewniały harmonijny przepływ ci. Meandrująca pośród krajobrazowo ukształtowanych grup roślin i łagodnych nierówności terenu, przemykająca po łagodnie wijących się ścieżkach i strumieniach, dobroczynna ci może nam pomóc w osiągnięciu pomyślności, dostatku i osobistego szczęścia. Jeśli ścieżki biegną po liniach prostych, zbocza wzniesień są strome, woda zaś płynie zbyt szybko, tworząc wodospad lub, co gorsza, stagnuje, ci przeradza się w sha zwaną zatrutą strzałą, bądź zabójczym oddechem wprowadzając w nasze otoczenie brak harmonii, stres, niepokój, a co za tym idzie niepowodzenia i choroby. Jej źródłem są również linie wysokiego napięcia, wystające narożniki domów, tory kolejowe, transformatory i inne emitery promieniowania elektromagnetycznego, a także strefy negatywnego oddziaływania radiestezyjnego (np. pustki geologiczne i żyły wodne), odrażające lub po prostu brzydkie widoki itp. W celu zneutralizowania sha, jeżeli pojawi się ona w ogrodzie, stosuje się rozmaite remedia. 
Mogą nimi być przedmioty codziennego użytku i oczywiście rośliny, które powinniśmy sadzić biorąc pod uwagę symboliczne znaczenie poszczególnych gatunków

Idealny dom
    Jeżeli jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że możemy jeszcze dokonać wyboru terenu, na którym zbudujemy nasz dom i ogród, powinniśmy wybrać działkę w kształcie prostokąta o bokach długości równej wielokrotności stopy feng shui (około 43 cm) lub pozostających względem siebie w złotej proporcji (stosunek długości krótszego do dłuższego jest równy stosunkowi długości dłuższego do sumy obu odcinków). Należy unikać działek o nieregularnym kształcie, a zwłaszcza działek trójkątnych. Ci nigdy nie będzie tam cyrkulować prawidłowo.
   Idealnie, jeśli dom umieścimy mniej więcej pośrodku działki, bliżej jej frontowej granicy, a drzwi wejściowe będą wychodzić na południe. Z prawej strony otaczać go powinien łagodny łuk strumienia, płynącego wartkim nurtem w stronę wejścia, tak aby woda przynosiła świeże porcje czystej energii wraz z pomyślnością i dostatkiem.
    W modelowym układzie dom okalają trzy wzgórza, przypominające oparcie i poręcze fotela. Wzgórza te symbolizują magiczne zwierzęta: Szmaragdowego Smoka, Białego Tygrysa i Czarnego Żółwia. Strona Zielonego Smoka (prawa strona ogrodu stojąc przodem do wejścia na posesję), powinna być okazalsza od lewej (strony Białego Tygrysa). Jest to właściwe miejsce na salon ogrodowy. Wzgórze może być zastąpione masywem drzew lub grupą okazałych, obficie kwitnących krzewów.
    Strona Białego Tygrysa jest doskonałym miejscem na garaż, szambo, komórkę na narzędzia, śmietnik itp. Można tu również założyć warzywnik i kompostownik. Po stronie Białego Tygrysa należy również zostawiać samochód, jeśli akurat nie wstawiamy go do garażu. Nie powinniśmy natomiast sytuować tam altany, tarasu, ławek itp.
    Z tyłu dom powinien mieć oparcie w postaci najwyższego wzniesienia, które może też zostać zastąpione przez wyższy budynek (np. dom sąsiadów) jest to strona Czarnego Żółwia, który ma za zadanie chronić dom. Przed głównym wejściem do domu Chińczycy umieścili jeszcze jedno zwierzę: Czerwonego Feniksa. Podporządkowanej mu przestrzeni przedogródka nie należy zastawiać ani zasłaniać wysokimi drzewami. Świetnie, jeśli może tam się znaleźć mała fontanna, aby Feniks mógł się napić. Symbolizuje to zdrowie, poczucie bezpieczeństwa i stały dopływ świeżych sił witalnych do naszego domu. Dobrze, jeśli po obu stronach drzwi wejściowe są chronione przez „|strażników| najczęściej są to rzeźby przedstawiające lwy lub żaby. Równie dobrze jednak mogą to być donice z zimozielonymi krzewami, sztamowymi różami, wazy z kwiatami, antyczne posągi lub latarnie. Światło nie tylko chroni, ale wspomaga przepływ dobroczynnej ci, skutecznie go stymulując. 

Dziewięć pałaców i pięć elementów
    Poprawienie energetycznej kondycji już istniejącego ogrodu będzie wymagało przygotowania przez nas planu działki, z naniesionym rzutem domu, drzew, ścieżek i ogrodowych urządzeń. Najpopularniejszym sposobem „leczenia przestrzeni ogrodowej jest metoda wynikająca z podziału przestrzeni na części ( zwane „pałacami) odpowiadające 9-ciu sferom życia wg. ba-gua (lub pa-kua) schematu opartego na układzie 9-ciu trigramów I- Cingu, który (rozciągając go w miarę potrzeby) należy nałożyć na plan ogrodu.
    Poszczególne strefy ba-gua podporządkowane są kierunkom świata. Są to sfery: Drogi (Pn.- woda) odpowiedzialnej drogę życiową i karierę zawodową; Związków (Pdzach.- ziemia) - za małżeństwo, Starszych (Wsch.- drzewo) - odpowiadającej stosunkom z rodziną i zwierzchnikami; Pieniędzy (Pdwsch.-drzewo) finansom i szeroko rozumianym darom opatrzności; Przyjaciół (Pnzach.-metal) znajomym i ludziom na których możemy liczyć; Dzieci (Zach.-metal) posiadaniu potomstwa, ale również nowym projektom, kreatywności; Wiedzy (Pnwsch.-ziemia) nauce i wiedzy duchowej; wreszcie Oświecenia (Pd.- ogień) sławie i ukoronowaniu życia. Dziewiąta, centralnie położona strefa nazywana Tai-Chi łączy w sobie pozostałe. Jest ona odpowiedzialna za zdrowie mieszkańców.

[FrontPage Save Results Component]

                 

    Każdy z rodzajów materii i niematerii, które znajdują się wokół nas, reprezentuje któryś z pięciu wyróżnionych przez Chińczyków elementów: wody, drzewa, ognia, ziemi i metalu. Tworzą one dwa podstawowe obiegi energetyczne: karmiący i destruktywny. Elementy te przyporządkowane są poszczególnym sferom bagua. Chcąc poprawić funkcjonowanie energetyczne którejś z nich, możemy posłużyć się tym elementem, lub pozostającym do niego w stosunku „karmiącym, natomiast unikać przewagi elementu niszczącego (w strefie małżeństwa gromadzimy przedmioty reprezentujące element ziemi i ognia, a unikamy nadmiaru drzewa; w strefie kariery używamy atrybutów wody i metalu, unikając ziemi itd.). Jeśli mamy problem z finansami, odnajdujemy w ogrodzie strefę Pieniędzy i wspomagamy ją elementami przemiany drzewa lub wody, w przypadku kreatywności problem mogą rozwiązać metal i woda. Do elementu drzewa należą rośliny, ale również drewniane przedmioty i meble; metal jest reprezentowany przez przedmioty i meble wykonane z metalu, kute ogrodzenia, zegary; ogień może symbolizować ognisko, ogrodowy grill, ale również duża grupa czerwono kwitnących kwiatów; sadzawka lub fontanna, zaś ziemię ceramika, kamień, terakota itp. Teraz na planie naszego ogrodu możemy odnaleźć miejsca przypisane poszczególnym dziedzinom naszego życia i odpowiednio je urządzić. Środek ogrodu - pałac Tai Ci, powinien pozostawać pusty. Jest to bardzo ważne, wpływa bowiem na zdrowie domowników. 

 Zabieramy się do pracy czyli od czego zacząć? 

  Połowę sukcesu gwarantuje rozpoczęcie wprowadzania zmian w ogrodzie od przeprowadzenia gruntownych porządków, ponieważ mając bałagan wokół siebie nie ustrzegniemy się bałaganu w naszym życiu. Dopiero potem możemy zastosować odpowiednio dobrane remedia. 
Zawarte w stertach szpargałów zastoiny energii, po zastosowaniu remediów mogą się uaktywnić i poczynić niemałe szkody w naszym życiu. Często spotyka się ludzi, twierdzących że feng shui zrujnowała im życie, które chcieli „ulepszyć. Zapytani, czy przed zastosowaniem zaleceń konsultanta posprzątali, mają zdziwione miny. Jednak to nieporządek powoduje szkody, nie feng shui
    Kiedy nasz dom i ogród są już uporządkowane, a strategia zmian ustalona, trzeba jeszcze przeprowadzić pozytywną wizualizację zmian, czyli po prostu oddać się marzeniom. Musimy wyobrazić sobie co do najdrobniejszego szczegółu to, co chcemy aby nastąpiło. W przeciwnym wypadku zmiany mogą być zupełnie zaskakujące i niezupełnie odpowiadające naszym oczekiwaniom. Życzę więc owocnych marzeń!

Beata J. Gawryszewska

UWAGA! Czasem warto wezwać eksperta - na przykład wtedy, gdy problemy są wyjątkowo trudne i nawarstwione. W pełnej, profesjonalnej ekspertyzie feng shui bierze się pod uwagę nie tylko pałace ba-gua i przebieg ci, ale wiele innych cząstkowych analiz, po nałożeniu których na siebie można dopiero przygotować profesjonalną ekspertyzę. Fachowiec potrafi również profesjonalnie oczyścić energię naszego domu wtedy, gdy banalne porządki nie pomogą.