beata                                                                               

Jestem architektem krajobrazu,
projektantką ogrodów, dziennikarzem.
Pracuję jako adiunkt w
Katedrze Sztuki Krajobrazu 
na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Warszawskiej SGGW.
Pisuję artykuły o ogrodach i architekturze krajobrazu.
zajmuję się psychologią architektury, etnografią, geomancją,
 i alternatywnymi metodami kształtowania przestrzeni egzystencjalnej człowieka.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK), Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
Posiadam uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni SITO-NOT nr 260/2009

 

parę istotnych dat z mojej przeszłości zawodowej:

2014                  habilitacja z dziedziny nauk rolniczych w dyscyplinie ograodnictwo specjalności architektura krajobrazu (praca
                         habilitacyjna pt. Ogród jako miejsce w krajobrazie zamieszkiwanym)

2001                  Obrona pracy doktorskiej Struktura współczesnego ogrodu rodzinnego, na Wydziale
                         Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
                         w Warszawie          

1996 - 2001        Studia doktoranckie w SGGW w Warszawie.

1996                  Obrona pracy magisterskiej Kształtowanie przestrzeni wypoczynku w aspekcie
                         indywidualnych potrzeb osobowo
ści użytkownika ogrodu przydomowego

1990 - 1996        Indywidualne Studia Magisterskie  na wydziałach Filozofii Chrześcijańskiej Akademii
                         Teologii Katolickiej w Warszawie, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
                         oraz  w  Oddziale Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
                         w Warszawie ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

1989 - 1996        Studia w  Oddziale Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa
                         Wiejskiego w Warszawie

Umiejętności zawodowe: projektowanie i planowanie krajobrazu, projektowanie kompleksów wypoczynkowych, terenów zieleni miejskiej, ogrodów przydomowych,programowanie rewitalizacji, opracowanie i prowadzenie programów partycypacji społecznej,
inwentaryzacje zieleni, specyfikacje techniczne do projektów terenów zieleni, nadzór realizacji terenów zieleni

 Życiorys zawodowy:

od 1995                       projektantka ogrodów, konsultantka feng shui

1996 - 2001                  doktorantka w Pracowni Sztuki,  w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie  

1997-1998                     asystentka w Pracowni Projektowania i Wzornictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie -  autorski  program Psycho-kulturowe aspekty wspomagania projektowania.

VI.1999 - XII.2000         redaktor w miesięczniku Ogrody, wyd. Prószyński i s-ka

1999  - 2012                 stały współpracownik redakcji miesięcznika Ogrody, wyd. Agora SA, w Warszawie

2013  - 2014                 stały współpracownik redakcji miesięcznika Zieleń to życie, wyd. Agencja Promocji Zieleni, w Warszawie  

od X. 2001                   adiunkt w Pracowni Sztuki, od 2006 Samodzielnej Pracowni Sztuki Krajobrazu
od 2009 Katedrze Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

IV 2007                         wykładowca programu SOCRATES ERASMUS Old Parks Restoration, Uniwersytet w Szawlach, Litwa

 od I. 2007                    kierownik i wykładowca Studiów Podyplomowych Projektowanie Ogrodów z Domem Rodzinnym przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie

 

 

Beata J. Gawryszewska